ISIZ heeft een nieuwe naam!

Aanleiding
De naam ISIZ die wij altijd met trots hebben gebruikt heeft helaas een negatieve bijklank gekregen vanwege associaties met de terreurbeweging IS. Vanzelfsprekend distantiëren wij ons van elke associatie met terreur en daarom hebben wij besloten per 1 maart 2016 als hetzelfde bedrijf maar met de nieuwe naam DataIM door te gaan.

Waarom DataIM
Al sinds 1998 houden wij ons bezig met het verzamelen, bewerken, koppelen en presenteren van data. Data zit in ons DNA en vanaf nu ook in onze naam. Verder staat DataIM ook voor de technische term Data In Motion. Deze term staat voor processen en analyse omtrent data die in beweging is: data die tussen verschillende systemen uitgewisseld wordt (CRM, vragenlijst, respondent, dashboard) en data waar realtime analyses op gedaan worden.

www.dataim.nl

uk flag spain flag nl flag

Algemene voorwaarden ISIZ

1. Algemeen

1.1 Beveiliging

Alle servers worden door middel van meerdere authenticatiemethodes beschermd. Zo is bijvoorbeeld een naam en wachtwoord niet voldoende, maar dient een persoon ook nog vanaf een bepaald IP-adres in te loggen. De wachtwoorden van de medewerkers voldoen aan strenge complexiteitseisen en er wordt centraal bijgehouden of er loginpogingen ondernomen worden. Gaat dit een bepaald aantal keer mis dan wordt het account automatisch geblokkeerd. Een uitgebreid Defense in Depth systeem zorgt er voor dat fysieke toegang bijna onmogelijk is (hacken, bewaking, alleen toegang met identificatie, pasjes, alleen toegang tot de eigen hosting ruimte, sloten op de racks, camerabeveiliging, etc).

1.2 Spam

ISIZ hanteert een strikt anti-spam beleid. ISIZ accepteert alleen e-mailadressen waarbij de respondenten hebben aangegeven benaderd te willen worden. Uitzonderingen hierop zijn bijvoorbeeld personeelsenquĂȘtes.

ISIZ is bij zo genoemde whitelist-organisaties aangesloten. Dat betekent dat bij verschillende spamfilters de mail altijd wordt doorgelaten.

ISIZ behoudt zich het recht om bij twijfel steekproefsgewijs te controleren of de adressenlijst aan de criteria voldoet.

ISIZ wordt beboet bij het overtreden van de anti-spam maatregelen (zie www.bondedsender.com). Bij overtreding van de ISIZ anti-spam maatregelen (door e-mail adressen aan te leveren die niet confirmed opt-in zijn) riskeert de opdrachtgever een boete, ter hoogte van de boete die ISIZ opgeleverd krijgt + 15% administratiekosten. Een boete wordt geheven indien een ontvanger van spam een klacht indient (die gegrond wordt verklaard). De hoogte van de boete hangt af van het aantal incidenten. Bij 1 incident zal de boete circa € 25,- bedragen.

Naast whitelists hanteert ISIZ ook blacklists. Blacklists zijn lijsten van personen die hebben aangegeven geen e-mail meer te willen ontvangen. Deze blacklist wordt per klant of project bijgehouden. Naast bovenstaande maatregelen zal ISIZ ook deelnemen aan het SPF framework. Dit houdt in dat door middel van technische aanpassingen van de DNS met grote zekerheid bepaald kan worden wie de afzender is. Dit allemaal om ervoor te zorgen dat de uitnodigingen aankomen bij de personen waar de uitnodigingen voor bedoeld zijn. Indien de e-mailadressen op straat of op andere manier zonder computer benaderd worden is het belangrijk de originele bladen te bewaren waarop de e-mailadressen verzameld worden. Het liefst door de respondent zelf geschreven.

De te versturen e-mails dienen altijd aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Geldige afzender - Standaard wordt het enquĂȘte-helpdesk adres gebruikt als afzender e-mailadres van de enquĂȘte.
 • Duidelijke subject - Het onderwerp mag niet misleidend zijn en dient duidelijk aan te geven waar de uitnodiging over gaat.
 • Duidelijke inhoud - De inhoud dient duidelijk en eerlijk te zijn.
 • Afzender - De uitnodiging dient altijd ondertekend te worden met een naam of organisatie, voor de respondent moet het duidelijk zijn met wie hij of zij te maken heeft.
 • Contactgegevens - Naast een geldig afzenderadres heeft het de voorkeur de contactgegevens in de e-mail te zetten.
 • Afmeldlink - De respondent moet duidelijk aan kunnen geven niet meer benaderd te willen worden.
 • Anonimiteit.

1.3 Aansprakelijkheid

ISIZ is beperkt aansprakelijk voor gemaakte fouten. ISIZ doet er alles aan om ervoor te zorgen dat fouten niet gemaakt kunnen worden. Mochten er zich toch fouten voordoen heeft ISIZ verschillende maatregelen getroffen om deze zo snel mogelijk te herstellen. Zo worden er elke dag meerdere back-ups gemaakt. Indien er een fout optreedt die verwijtbaar door ISIZ gemaakt is en wanneer aan de voorwaarden is voldaan, keert ISIZ een maximale schadevergoeding uit ter hoogte van de offertesom.

1.4 Privacy

Het privacy beleid dat door ons wordt gehanteerd is mede gebaseerd op de gedragscode van Esomar, de Europese overkoepelende organisatie van marktonderzoekbureaus. Daarnaast stellen we additionele eisen:

Wij garanderen onze respondenten:

 • Medewerking aan een marktonderzoek is volkomen vrijwillig. We gebruiken marktonderzoeken nooit misleidend om u producten of diensten aan te bieden.
 • Respondenten hebben de mogelijkheid om op ieder moment te bepalen of ze nog langer uitnodigingen willen ontvangen voor marktonderzoek. Op elk moment kan aangegeven worden dat er geen uitnodigingen meer verstuurd mogen worden naar het e-mail adres van de respondent.
 • Ons beleid inzake de omgang met uw privacy voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens ("WBP").
 • De gebruikte cookies bevatten geen persoonlijke gegevens en worden alleen gebruikt om Ă©Ă©n en ander gemakkelijk te maken op onze website of voor het invullen van de enquĂȘte. We maken gebruik van tijdelijke cookies, een bestand dat wordt opgeslagen op uw PC om u te herkennen en automatisch toegang te geven tot onze website of enquĂȘte servers