ISIZ heeft een nieuwe naam!

Aanleiding
De naam ISIZ die wij altijd met trots hebben gebruikt heeft helaas een negatieve bijklank gekregen vanwege associaties met de terreurbeweging IS. Vanzelfsprekend distantiŽren wij ons van elke associatie met terreur en daarom hebben wij besloten per 1 maart 2016 als hetzelfde bedrijf maar met de nieuwe naam DataIM door te gaan.

Waarom DataIM
Al sinds 1998 houden wij ons bezig met het verzamelen, bewerken, koppelen en presenteren van data. Data zit in ons DNA en vanaf nu ook in onze naam. Verder staat DataIM ook voor de technische term Data In Motion. Deze term staat voor processen en analyse omtrent data die in beweging is: data die tussen verschillende systemen uitgewisseld wordt (CRM, vragenlijst, respondent, dashboard) en data waar realtime analyses op gedaan worden.

www.dataim.nl

uk flag spain flag nl flag

Security /

Databeveiliging

Informatiebeveiliging

ISIZ hecht veel waarde aan transparantie en kwaliteit en creeert een veilige online omgeving voor zowel de respondent, de klant en voor ISIZ zelf. Voor de respondent doen we dit bijvoorbeeld door de onderzoeken via HTTPS te laten lopen zodat resultaten en gegevens via een beveiligde verbinding worden verstuurd. Om opdrachtgevers en klanten inzicht te geven in onze werkwijze en procedures heeft ISIZ een aantal belangrijke ISO certificaten behaald. Voor ISIZ betekent dit dat zij continu bezig is met innovatie en verbeterprocessen, zodat de dienstverlening op scherp blijft staan.

Informatiebeveiliging
ISO

ISO

ISO is een internationale standaard voor kwaliteit, gesteund door meer dan 3.000 bedrijven in 163 landen. ISO is afgeleid van het Griekse ISOS, wat 'gelijk' betekent. ISIZ hoopt met haar certificaten ook het goede voorbeeld te geven en anderen te kunnen aansteken. Hoe meer organisaties zich laten certificeren, hoe hoger de kwaliteit in de online- en marktonderzoekbranche wordt. Op www.iso.org kunt u meer lezen over ontwikkeling en inhoud van deze standaarden.

ISO 27001:2005

Sinds 2010 is ISIZ ISO 27001 gecertificeerd voor informatiebeveiliging. Deze ISO heeft als hoofddoel 'het beschermen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie' (klant- en/of respondentgegevens). In het Information Security Management System (ISMS center) en IncidentRegistratieSysteem worden eventuele risico's in kaart gebracht en passende beheersmaatregelen worden geïmplementeerd. Ook wijst ISIZ haar klanten proactief op mogelijke beveiligingsrisico's.

ISO 20252:2012

Met het behalen van de ISO 20252 committeert ISIZ zich aan de officiële norm voor markt-, opinie- en maatschappelijk onderzoek en is bewezen dat er wordt gewerkt volgens consistente en inzichtelijke procedures. Hiermee positioneert ISIZ zich als partner voor marktonderzoeksbureaus die ook volgens de ISO 20252 kwaliteitsrichtlijnen werken.

Kwaliteitsbewaking

ISIZ heeft haar bedrijfsprocessen ingericht volgens de PDCA-methodiek (Plan-Do-Check-Act). Dit betekent een continue evaluatie van processen en procedures. Deze evualaties (audits) worden jaarlijks gedaan door onafhankelijke (geaccreditteerde) toetsingbureaus, maar ook door de afdelingen onderling. Evaluaties vereisen opvolging en deze opvolging zorgt weer voor verbeterprocessen.

Kwaliteitsbewaking